HPA + RESTAURANT + COWORKING A SARRIÀ, BARCELONA

Emplaçament general del projecte

Dades del projecte

Edifici en 2 blocs aïllats de PB+4.
32 habitatges d’una habitació doble + 8 habitacions satèl·lit d’ús col·lectiu.

Professorat:
Pere Buil i Arcadi de Bobes
Curs acadèmic 2015/2016

Programes utilitzats:


Estratègies del projecte

… EN LA TRAMA
Les trames urbanes del barri de Sarrià presenten la intenció d’ortogonalitat però aquesta es veu
interrompuda per carrers tallats i per itineraris que no compten amb les places. El projecte pretén seguir amb aquestes directrius proposant la unió de dos carrers verticals que estan separats per un pati d’illa. D’aquesta manera també, se segueix amb la seqüència de carrer-plaça-carrer que caracteritza aquests nuclis.


… EN L’EMPLAÇAMENT
Seguint tenint la trama del nucli, la planta i volumetria de l’edifici s’integra a l’entorn separant-se en dos blocs els quals generen la continuació del carrer vertical. En relació amb la Plaça
de Sarrià els blocs l’emmarquen i generen espais de transició entre aquesta plaça i la Nova
Plaça del Palauet, davant del nou Centre Cívic que duu el mateix nom.

…DE MODUS VIVENDI
En les següents fotografies de la “Unité d’Habitation” de Le Corbusier podrem observar com
una família gaudeix de l’aire fresc mentre es manté dins de l’estança. El projecte presenta un
model d’habitar semblant, on els espais exteriors comuns es poden relacionar amb les interiors. En les habitacions satèl·lit, aquestes ofereixen l’ampliació d’usos: sales grans, dormitoris o bé, incorporen espais d’ús comú com la bugaderia.

Axonometria del conjunt

Axonometria del conjunt

Programa per plantes

  • Plantes Baixa
  • Plantes Primera
  • Planta Tipus

Perspectives

  • Perspectiva 1
  • Perspectiva 2
  • Perspectiva 3
  • Perspectiva 4
  • Perspectiva 5
  • Perspectiva 6

Referències

CAP de Cornellà de Llobregat

Arquitecte: Emili Donato

Col·laboradors: R. Martí, M. Jiménez, J.R. Soldavilla (Architects)

Emplaçament: Carrer Almogavera, Cornellà de Llobregat

Any de construcció: 1992

Font: http://hicarquitectura.com/2016/06/emili-donato-cap-cornella/

Anuncios